Bukan atas dasar suka tak suka

Review pada pelajaran matematika diskrit & aljabar kalimat: “konklusi dari suatu operasi logik tidak dinilai dg dasar suka atau tidak sukanya kita terhadap konklusi tsb, namun divalidasi dari keabsahan kaidah penarikan kesimpulannya, sah atau tidak. Jika kaidah penarikan kesimpulannya sah, maka konklusi diterima suka atau tak suka”.

Demikian juga rezeki yg kita terima itu bukan hanya sesuatu yang kita suka saja, tapi juga sesuatu yang kita tidak menyukainya. Hakikinya rezeki itu adalah sesuatu yang datang dari-NYA dg izin dan kehendak-NYA yang dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah SWT dan mendatangkan ridho-NYA. Allah berfirman: “Boleh jadi apa yang kamu sukai tidak baik menurut-NYA dan boleh jadi apa saja yang kamu benci itu baik menurut-NYA”. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu dan segala rahasia sedangkan manusia tidak mengetahui segala sesuatu.

Leave a Reply