Ciri Ilmuwan

Seorang ilmuwan adalah orang yang diberi kelebihan oleh PENCIPTA-nya. Ilmuwan mengetahui kebenaran ilmiah karena melakukan ekspolarasi ilmu dengan kaedah-kaedah ilmiah dan data/fakta serta alat bantu eksplorasi yang sahih dan handal. Namun ciri ilmuwan tidak hanya itu, melainkan ia harus menjadi gawang penjaga kebenaran yang ia peroleh dan yakini dan semakin takut terhadap pengingkaran terhadap kebenaran. Selanjutnya karena kebenaran ilmiah itu bersifat relatif maka alangkah baiknya jika ilmuwan juga menggali kebenaran yang bersifat mutlak (absolut) karena kebenaran tsb datang dari ZAT YANG MAHA MENCIPTAKAN DAN MAHA MENGETAHUI SEMUA RAHASIA ILMU. Jika ilmuwan bisa menggapai tidak saja kebenaran relatif (kauniah) namun juga kebenaran absolut (qauliyah) maka ia akan semakin takut kpd Allah (takut terhadap ancaman & hukuman-NYA) jika ia melanggar/mengkhianati kebenaran yang hak dari-NYA, dan ia semakin taat beribadh kpd-NYA. Itulah ilmuwan yang mendapat predikat ulama, yaitu orang yang paling takut kpd Allah SWT karena ilmu yang dimilikinya dan ketaatan dalam mengamalkan ilmunya.

2 Responses to “Ciri Ilmuwan”

  1. Subhanallah bagus pak artikelnya :)

  2. Alhamdulillah semoga manfaat

Leave a Reply